Amplitudemodulatie.

AM genoemd, is een vorm van modulatie waarbij de
f-mod. wordt gevarieerd op de draaggolf  van een radiozender  waarvan de amplitude in het ritme van de spraak gemoduleerd is.

Is een vorm van analoge modulatie waarbij het analoge ingangssignaal op een draaggolf wordt gezet
waardoor het HF signaal varieert.

f-mod                 = de modulatie ftrequentie
                             toon spraak

Draaggolf          = een RF-signaal zonder modulatie

Radiozender     = zendt de draaggolf uit en de modulatie

Spraak              = we gaan er van uit dat wanneer we praten een geluid maken tot 3000 Hz . 3 Khz
                 
Als we moduleren [3000Hz] dan zal dus de draaggolf 3000Hz ingedrukt worden, zowel aan de boven- als de onderkant.
De bovenkant van de draaggolf is dus de ingedrukt door de modulatie.
De onderkant van de draaggolf is dus ingedrukt door de modulatie
.
We hebben bij AM dus 2 keer de modulatie  in de draaggolf zitten.
Dit is dus dubbel -zijband , AM dus.

Dat geeft dus een breedte van
2*3000 = 6000 Hz = 6 Khz.     [6Kc]

                                                In formule vorm:         
BB AM = 2*f-mod

                                                                                    BB AM = de bandbreedte van een AM-signaal
                                                                                    f-mod   = de modulatie-ftrequentie
                                                                                                    spraak is 3000 Hz

                                                                                    BB AM = 6000 Hz


:
dubbelzijband = is dus een signaal met 2 keer de informatie, dus AM
<<<<<                 Bron:IWAB
Theorie 2/4
AM modulatie