<<<<<
Frequentiemodulatie:

FM genoemd, is een vorm van analoge modulatie  waarbij het analoge signaal
IN een draaggolf wordt gezet
waardoor
het HF signaal varieert in het ritme van de spraak.
We hebben een draaggolf , daar wordt de spraak IN gezet

Het
erin drukken van de modulatie noemen we de zwaai en  kost een bepaalde bandbreedte ,
normaal door de fabrikant bepaalt op 3 Kc

Dus de draaggolf zal iets meer en weer iets minder zijn in f , maar de
gemiddelde frequenties zal hetzelfde blijven !!!

Amplitude ->  constant
Frequentie -> varieert
Dat de BB bandbreedte afhankelijk was van de modulatie wisten we al
er komt nu wel de extra BB bij van de zwaai.
Normaal is dat 3 Kc, ingesteld door de fabrikant van de FM-zender
BB FM = 2 x f-mod + 2 x Δ
                                                In formule vorm:          BB FM = 2 x f-mod + 2 x Δ

                                                                                    BB FM = de bandbreedte van een FM-signaal
                                                                                    f-mod   = de modulatie-ftrequentie
                                                                                                    spraak is 3000 Hz
                                                                                           Δ  = zwaai
                                                                                                   normaal = 3 Kc

 
                                                                                   
BB FM = 2 x f-mod + 2 x Δ

                                                                                    BB FM = 2 x 3Kc + 2 x 3Kc = 12 Khz

                                                                                    BB FM = 12000 Hz
PS

Soms heeft de fabrikant ons de keus gegeven wat de Δ betreft, NARROW of WIDE

Wide-FM heeft een zwaai van 3 Kc
BB FM = 2 x f-mod + 2 x Δ                          BB FM (wide)    = 2 x 3000 Hz + 2 x 3000 Hz = 12000 Hz = 12 Khz = 12 Kc

Narrow-FM heeft een zwaai van 2 Kc
BB FM = 2 x f-mod + 2 x Δ                          BB FM [narrow] = 2 x 3000 Hx + 2 x 2000 Hz = 10000 Hz = 10 Khz = 10 Kc
 
<<<<<                 Bron:IWAB
Theorie 4/4
FM modulatie