Theorie
Rekenen
EXP   ( X10x )

De EXP  knop op je rekenmachine
Kijken we eens naar
milli

Dit is 1/1000 oftewel 0.001 = 1exp-3   
 
exp-3 geeft dus milli aan.

Kilo

1 kilo (-gram) is 1.000 (gram)

1 K is 1000 oftewel 1exp+3  
         
exp3 geeft dus Kilo aan

micro µ

Al weer kleiner , nl milli / 1000 is 0.000.001 is 1exp-6 

exp-6 geeft micro aan.

Mega

Een groot getal vb 144 Mhz is 144.000.000 Hz oftewel 144exp6 Hz

exp6 geeft Mega aan

nano

is 1000 keer kleiner dan micro is dus zeer klein     1 nF = 0.000.000.001 F oftewel 1exp-9 F

exp-9 geeft nano aan.

Giga

een pc met een geheugen van 100 Gb heeft 100.000.000.000 b aan geheugen     100 G = 100exp9

exp9 geeft dus Giga aan

pico

wordt vaak gebruikt bij condensatoren , deze hebben dus een zeer kleine waarde

10 pF is 0.000.000.000.01 F oftewel 10exp-12 F

exp-12 geeft dus pico aan----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENG functie op je rekenmachine
Omdat we net zagen dat we met de eenheden
Tera – Giga – Mega – Kilo – milli – micro – nano en pico werken
kan een berekening wel eens uitkomen op bv 0.23exp-4

exp-4 is geen gebruikte grootheid en nu komt de ENG knop tot recht….

ok we hadden 0.23exp-4 en drukken nu op de ENG en krijgen dan 2.3exp-5

ook 2.3exp-5 is geen grootheid , nog een keer op de ENG en krijgen 23exp-6

exp-6

23exp-6    is   23 micro

Met de ENG functie kom je altijd wel op een geschikte grootheid terecht.
<<<<<                 Bron:IWAB
Casio fx-82MX
€ 10.--