Theorie
Super Dummyload
Toen alles begon......
en het eerste CB-blad verscheen.

Het volgende artikel komt uit Break Break numer 00
Hoewel de MARC-regeling geen ruimte laat om zelf aan apparatuur te knutselen, zijn er voldoende  mogelijkheden om allerlei hulpmiddelen zelf te bouwen.

Super-dummyload met signaal uitgang.
Een dummy-load is een belastingsweerstand voor zenders.
Alle fabrieksmatige zenders hebben een “ïnwendige weerstand” van 50 Ω.
Om het maximale vermogen te leveren moeten deze belast worden met een “weerstand” van dezelfde waarde, dus ook 50 Ω.
Bij het meten van het zendvermogen met een power-meter, maar ook voor het bekijken van de modulatie-diepte op een oscilloscoop of voor het doen van andere metingen, is zo een 50 Ω belastingsweerstand erg handig.
Nu zijn er fraaie dummyloads in de handel , maar deze hebben geen “signaaluitgang”.
Zo een signaaluitgang takt een deel van de energie geleverd door de zender af, zodat meetinstrumenten op de zender aangesloten kunnen worden., zonder de belasting van de zender ernstig te beinvloeden.

Een stukje theorie.....
Om de belastingsweerstand voor de meest voorkomende type zenders geschikt te maken, moet hij een behoorlijk vermogen kunnen verwerken.
De door de zender geleverde energie wordt namelijk omgezet naar warmte.
Het is gewensd dat de dummy-load minstens 10 Watt kan verwerken.
Daarom passen we een aantral weerstanden toe, die we parallel schakelen.
Rt =  1 / ( 1/R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + 1 / R4 enz)

Bij parallel schakeling wordt de totale weerstand lager.zodat we in ons geval 11 weerstanden van 560 Ohm hebben genomen.
Deze 11 weerstanden worden dan 50.90 Ω
Nog niet helemaal goed dus.

Daarom zijn er 2 extra weerstanden van  1200 en 1500 Ω in serie

Rt = R1 + R2 + R3 +enz

met een totale waarde van 2700 Ohm
De gehele weerstand wordt dan 1/(1/2700 + 1/50.90) = 49.96 Ω

Dat is maar een kleine afwijking en zal geen rol spelen.
De laatste weerstanden in serie is zo geplaatst dat we op het knooppunt een deel van de energie kunnen aftappen.
Omdat de ene weerstand maar 1200 Ohm is, kunnen we de uitgang ongewild kortsluiten zonder schade aan te richten.
Dat maakt zo weinig uit dat de staandegolf verhouding van de dummy-load nauwelijks veranderd.
Deze gaat van 1:1 naar 1:1.2

De constructie
Een dummyload mag niet of nauwelijks stralen daarom is er een matalen kastje toegepast.
Omdat de frequentie van 27 Mhz tamelijk hoog is maakt het kastje een belangrijk deel van de dummyload.
Monteer eerst het chassisdeel en de soldeerlips ( om de weerstanden "vast"te zetten.)

Benodigde onderdelen:
R1             1200 Ω   = 1.2 KΩ , ¼ Watt koolfilm
R2             1500 Ω   = 1.5 KΩ , ¼ Watt koolfilm
R3-R13       560 Ω                  , 1 Watt metaalfilm
kastje aluminium TEKO 1/B of deze ...>>>
PL259chassisdeel
stekkerbussen 1xrood
                        1xzwart
div  m3 boutjs en moeren

Soldeer alles netjes en doe het deksel erop >>Klaar.

Technische gegevens
Heeft u een ohm-meter, meet de weerstanden na.
Inwendige weerstand 50 Ω
SGV                                   1:1 tot 1:1.02   0-30 Mhz
Bruikbaar tot                      200 Mhz bij SWR 1:1.2
Continu belasting              11 Watt
Max belasting                    50 Watt / 3 sec
Reflectiedemping              40 dB op 27 Mhz

Technische mogelijkheden dummyload:
Bij het testen van zenders en reparatie of anderzins is het beter een dummyload te gebruiken dan een antenne.
Je bent zeker van een juiste belasting en zet geen storing in de lucht.
Vermogen- en powermeters werken alleen bij een goede belasting.

Signaaluitgang:
Het bijzondere van deze dummyload is de signaal uitgang.
Heeft u de beschikking over meetapparatuur, dan kunt u die aansluiten op het dummyload, zonder de belasting voor de zender te veranderen.

Modulatiecontrole met de oscillocoop:
Heeft u een scoop, dan kunt u modulatiediepte bij AM-zenders, modulatievorm en bovendien de draaggolfonderdrukking bij EZB-zenders meten.

Frequentiemeting:
Frequentie-meters worden steeds goedkoper.
Heeft u zo een apparaaat , sluit deze aan aan de zender via de dummyload.
Je meet dan de uitgezonden frequentie zonder de teller op te blazen of de zender verder tre belasten.

Het kan ook zonder dure meetapparatuur:
De meeste communicatieamateurs beschikken niet over de meeste meetapparaten.
Speciaal hiervoor is deze dummyload ontworpen.
R = weerstand van 47 Kilo Ohm = 47KΩ
C = condensator 2200pF , 125 V
D = hoogfrequent germanium diode IN60 of AA116
T = kristal oortelefoon
2 stuks bananenstekkers.
Dit is het schema van een demodulator voor AM-zenders.
Deze demodulator bestaat maar uit een paar onderdelen.
U kunt de demodulator in de stekkerbussen van deze dummyload steken.
U kunt dan het volgende doen.

1) Beluisteren van de modulatiekwaliteit
Omdat AM-zenders een signaal afgeven, dat in sterkte varieert in het ritme van de spraak, is het heel eenvoudig uw spraak weer hoorbaar te maken.
Het is niet alleen mogelijk de zender te testen op goede werking maar is de microfoon te controleren en een versterkte microfoon goed af te regelen.

2) Meten van zendvermogen.
Omdat de demodulator feitelijk een gelijkrichter is,kunt u met een multimeter het zendvermogen aflezen.
De meter wordt over het oortelefoontje aangesloten.
De multimeter moet op DC en een bereik van 10V staan.
Vaak hebben deze meters een inwendige weerstand Ri, deze moet zeer hoog zijn.
De tabel geeft de spanning aan die op de demodulator wordt gemeten bij een bepaald zendvermogen.

De eerste koloim geeft de spanning aan bij meters met een zeer hoge Ri.
De tweede kolom geeft de aangewezen spanning aan van een meter met een Ri van 20 KΩ / volt.
De laatste kolom geeft de spanning van een meter met een Ri van 1 KΩ / volt.
<<<<<