Zelfbouw-projecten
Super Dummyload
Super-dummyload met signaal uitgang.
Een dummy-load is een belastingsweerstand voor zenders.
Nu zijn er fraaie dummyloads in de handel , maar deze hebben geen “signaaluitgang”.
Zo een signaaluitgang takt een deel van de energie geleverd door de zender af, zodat meetinstrumenten op de zender aangesloten kunnen worden., zonder de belasting van de zender ernstig te beinvloeden.
Het is gewensd dat de dummy-load minstens 10 Watt kan verwerken.
Monteer eerst het chassisdeel en de soldeerlips ( om de weerstanden "vast"te zetten.)

Benodigde onderdelen:
R1             1200 Ω   = 1.2 KΩ , ¼ Watt koolfilm
R2             1500 Ω   = 1.5 KΩ , ¼ Watt koolfilm
R3-R13       560 Ω                  , 1 Watt metaalfilm
kastje aluminium TEKO 1/B of deze ...>>>
PL259chassisdeel
stekkerbussen 1xrood
                        1xzwart
div  m3 boutjs en moeren

Soldeer alles netjes en doe het deksel erop >>Klaar.

Technische gegevens
Heeft u een ohm-meter, meet de weerstanden na.
Inwendige weerstand 50 Ω
SGV                                   1:1 tot 1:1.02   0-30 Mhz
Bruikbaar tot                      200 Mhz bij SWR 1:1.2
Continu belasting              11 Watt
Max belasting                    50 Watt / 3 sec
Reflectiedemping              40 dB op 27 Mhz

Het kan ook zonder dure meetapparatuur:
De meeste communicatieamateurs beschikken niet over de meeste meetapparaten.
Speciaal hiervoor is deze dummyload ontworpen.
<<<<<
Rt =  1 / ( 1/R1 + 1 / R2 + 1 / R3 + 1 / R4 enz)

Bij parallel schakeling wordt de totale weerstand lager.zodat we in ons geval 11 weerstanden van 560 Ohm hebben genomen.
Deze 11 weerstanden worden dan 50.90 Ω
Nog niet helemaal goed dus.

Daarom zijn er 2 extra weerstanden van  1200 en 1500 Ω in serie

Rt = R1 + R2 + R3 +enz

met een totale waarde van 2700 Ohm
De gehele weerstand wordt dan 1/(1/2700 + 1/50.90) = 49.96 Ω

Dat is maar een kleine afwijking en zal geen rol spelen.
De laatste weerstanden in serie is zo geplaatst dat we op het knooppunt een deel van de energie kunnen aftappen.
Omdat de ene weerstand maar 1200 Ohm is, kunnen we de uitgang ongewild kortsluiten zonder schade aan te richten.
Dat maakt zo weinig uit dat de staandegolf verhouding van de dummy-load nauwelijks veranderd.
Deze gaat van 1:1 naar 1:1.2