<<<<<
Magneet
Een magneet heeft zogenaamde krachtlijnen
dit noemen we de magbetische krachtlijnen.
Krachtlijnen kunnen we niet zien , ze zijn onzichtbaar.
We kunnen ze wel zichtbaar maken mbv een velletje papier wat we over een magneet leggen en daarna strooien we wat ijzerdeeltjes over het papier.
ff licht op het papier tikken en de krachtlijnen worden nu zichtbaar.
Hoe meer krachtlijnen per cm2 hoe sterker de magneet.
Een weinige magneet heeft dus minder krachtlijnen dan een sterke magneet.

Elektrische ladingen kunnen op twee manieren krachten op elkaar uitoefenen: elektrisch en magnetisch
Hier zien we twee velden  die ontstaan bij de antenne als we gaan zenden.
Een Elektro-Magnetisch-veld.
Ook hier zijn dus onzichtbare krachtvelden aanwezig.

Elektrische ladingen oefenen altijd een kracht op alle andere ladingen in het universum uit.
Met toenemende onderlinge afstand nadert die kracht tot nul.
De kracht waarmee twee ladingen elkaar aantrekken kan met de wet van Coulomb worden berekend.
Een antenne die veel straalt , zal dus veel krachtlijnen per cm2 hebben tov een antenne die minder straalt.

Elektrische veldsterkte:
Wordt uitgedrukt in volt per meter  (V / m).

Om nu altijd met een papiertje rond te lopen en los ijzervijsel om de krachtlijnen weer te geven bestaat er ook een veldsterkte meter waar we dus leuke metingen mee kunnen doen.
<<<<<                 Bron:IWAB
Theorie
Veld en krachtlijnen