Theorie  
Vermogen 2
P = U x IWaarbij
P = vermogen in Watt
U = spanning in Volt
R = weerstand in Ohm

I  = stroom in Ampère

paars  PURPIR

P = U2 / R

P = I2 x R

Tot zover hebben we het gehad in VERMOGEN1
en hebben we steeds met een gelijkspanning  [DC] te maken gehad.Hoe gaat dat bij een wisselspanning [AC]?

Wisselstroomvermogen:
Voor een wisselspanning gelden de effectieve waarden.

Ieff=0.707*Imax

Ueff=0.707*Umax

eff = 0.707 x maxSinus
Ieff=0.707*Imax

Ueff=0.707*Umax

eff = 0.707 x max

Dan moet je ook weten dat een spoel L
En een condensator C ...
GEEN vermogen maken

Voorbeeld

Een EZB-zender is belast met een kunstantenne [dummy load] en wordt met spraak gemoduleerd
De ingang van een oscillator is aangesloten op deze dummy load
De ingangsgevoeligheid van de oscilloscoop bedraagt 20 V/schaaldeel

De Peak Envelope Power [PEP] bedraagt ??
Gegeven is 20 V/schaaldeel.
We zien op de tekening de 0-lijn in de midden en de +top gaat 5 delen omhoog
[de-lijn gaat 5 delen om laag]

5x delen van 20 V geeft een top [max] van 100 V

Dit is de topwaarde
We kunnen de formule gebruiken van: 
Ueff=0.707*Umax
Om de effectieve spanning te bepalen

Ueff = 0.707 x Umax    0.707 x 100 = 71 V

Verder weten we de belasting ..........dit is 50


P = U2 / R   =  712 / 50  =  100 W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U max is 100 Volt ...>>>
Ueff = 0.707 * Umax = 70.7 V
Ieff = Ueff / R              70.7/50 = 1.41 A
P = I2 x R = 1.412 * 50 = 100 W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P = Ueff x Ieff = 71 * 1.41 = 100 WEen ander voorbeeld

De uitgang van een amateurzender is afgesloten met 50 Ohm
Op en oscilloscoop zien we het volgende beeld

De Peak Envelope Power [PEP] is ??

PEP = het maximale vermogen
We zien op de tekening de 0-lijn in de midden en de +top gaat 3 delen omhoog  tot een max waarde van 20 V

Dit is de topwaarde
We kunnen de formule gebruiken van: 
Ueff=0.707*Umax om de effectieve spanning te bepalen

Ueff = 0.707 x Umax    0.707 x 20 = 14.14 V

Verder weten we de belasting . dit is 50


P = U2 / R   =  14.142 / 50  =  4 W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U max is 20 Volt ...>>>
Ueff = 0.707 * Umax = 14.14  V

Ieff = Ueff / R              14.14 / 50 = 0.2838 A = 284/1000 A = 284exp-3 A = 384 mA

P = I2 x R = 284exp-32 x 50 = 4 W

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P = Ueff x Ieff = 14.14 x 284 mA = 4 W
<<<<<                 Bron:IWAB